Products


Firmamız tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın uzun yıllar boyunca sağladığı AR-GE yardımları ve İstihdam destekleri sonucunda üretilmiş olan Kontrol yazılımı tesisilerimizin önemli bir parçasıdır.Rakiplerimize göre farklı ve gelişkin bir sistem olarak tasarlanan esnek otomasyon altyapısı sayesinde tesis yönetimi basitleştirilmiştir. Yazılımın başlıca üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir:

-Sabit bir program yerine tambur/askı aggregatlarına farklı programlar atanabilir.

-Herhangibir tambur/askı aggregatına atanmış reçeteler otomatik programın durdurulmasına gerek kalmaksızın istenilen anda ve konumda değiştirilebilir. Sistem kalan yolu otomatik olarak hesaplar ve tüm diğer tambur/askı sistemleriyle birlikte bir duraklamaya gerek kalmaksızın çalışmasına devam eder.

-Otomatik çalışma durdurulmadan tesise park pozisyonundan Tambur/askı aggregatı eklenip çıkartılabilir. Yazılım yeni durumu otomatik olarak sisteme işler ve otomatik çalışmaya diğer aggregatlarla birlikte devam eder.

-Herhangibir Tambur/askı aggregatının banyo zaman ve sıralaması istenilen anda değiştirilebilir. Sistem anında hareket kombinasyonlarını tekrar hesaplayarak üretime devam eder.

Kullanıcı mantıksız yada Çarpışmaya/Tıkanıklığa elverişli bilgiler girerse ne olur?

Anahtar Kelime: Sistem kaplama tecrubesiyle ve önbilgisiyle yol belirler!

Yazılım hareketleri hesaplarken kendisine bir kaplama tecrubeside yüklenmiştir.Bu sayede kullanıcı mantıksız ve çarpışmaya müsait değerler girse dahi yazılım çarpışma ve tıkanıklık olmadan ama aynı zamanda kaplama fonksiyonlarını ve içeriğinide zarara uğratmadan en uygun çözümü otomatik olarak hesaplar. :

Bu akıllı yönetim sistemi Avrupa De-minimis ARGE yardımları sürecinde 89000 Euro Hibe yardımıyla ödüllendirilmiş ve desteklenmiştir.

 
©